TRUNG TÂM HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG GALILEO
Tìm trung tâm
Tìm trung tâm
1 NĂM - 4 TRUNG TÂM - gần 1000 HỌC SINH
VÀ KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG
đăng ký KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NĂNG LỰC MIỄN PHÍ

Nguyễn Đăng Hà

Đăng Hà bắt đầu vào học tại trung tâm từ tháng 9/2017. Là một học sinh ngoan, chăm chỉ nhưng Đăng Hà có điểm yếu là viết khá chậm, ít nói và chưa biết cách triển khai các ý. Tuy nhiên, sau khi học tập tại trung tâm hơn 2 tháng, Đăng Hà đã […]