TRUNG TÂM HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG GALILEO
Tìm trung tâm
Tìm trung tâm
1 NĂM - 4 TRUNG TÂM - gần 1000 HỌC SINH
VÀ KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG
đăng ký KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NĂNG LỰC MIỄN PHÍ

Huỳnh Gia Hân

Gia Hân là một cô học trò có khá nhiều ý tưởng mới mẻ. Con lanh lợi, học khá nhưng thành tích vẫn chưa thể bứt phá. Chỉ khi được cô Yến, Phụ trách chuyên mô Văn vừa tâm lý lại gần gũi hướng dẫn và uốn nắn cho em qua từng câu chữ thì những điểm yếu này đã được khắc phục. [….]