TRUNG TÂM HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG GALILEO
Tìm trung tâm
Tìm trung tâm
1 NĂM - 4 TRUNG TÂM - gần 1000 HỌC SINH
VÀ KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG
đăng ký KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NĂNG LỰC MIỄN PHÍ
Phụ trách chuyên môn và cố vấn học tập là gì?
Phụ trách chuyên môn

Là người xây dựng lộ trình định hướng kế hoạch và đặt mục tiêu phù hợp với năng lực của con (như một giáo viên chủ nhiệm).

Cố vấn học tập

Là người trực tiếp hướng dẫn và giúp học sinh hoàn thành mục tiêu trong mỗi ca học (như một giáo viên bộ môn).
Khi gặp bất cứ vấn đề gì trong học tập, học sinh sẽ trực tiếp hỏi và tương tác với Cố vấn học tập trong mỗi buổi học.

Gương mặt Phụ trách chuyên môn tiêu biểu
Cô Kiêu Thị Yến
Phụ trách chuyên môn:
Ngữ Văn/Tiếng Việt

Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức là người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn

Thầy Nguyễn Ngọc Hòa
Phụ Trách chuyên môn: Toán

Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân

Thầy Nguyễn Văn Hà
Phụ Trách chuyên môn: Toán

Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt

Cô Nguyễn Thị Vân Anh
Phụ Trách chuyên môn: Toán

Không nên dạy cho trẻ em những gì chúng phải suy nghĩ, mà dạy cho chúng cách suy nghĩ.

Cô Dương Thu Hằng
Phụ Trách chuyên môn:
Ngữ Văn/Tiếng Việt

Người dạy học phải tin vào sức mạnh tiềm tàng của học trò, và anh ta phải nỗ lực hết sức để giúp học trò mình trải nghiệm được sức mạnh này.

Cô Nguyễn Thị Thùy Linh
Phụ Trách chuyên môn:
Ngữ Văn/Tiếng Việt

Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.

Gương mặt Cố vấn học tập được yêu thích nhất
Cô Phạm Thị Thu Thảo
CVHT môn: Ngữ Văn/Tiếng Việt

"Cô Thảo giảng bài dễ hiểu lại rất hiền và luôn quan tâm đến việc học của em ở trên lớp "
- Minh Anh, HS lớp 9-

Thầy Cô Trần Ngọc Ánh
CVHT môn: Ngữ Văn/Tiếng Việt

"Cô Ánh hướng dẫn bài siêu hay và cũng siêu dễ gần, em thích học với cô Ánh và nghe cô hướng dẫn học tập"
- Đức Minh, HS lớp 7 -

Cô Cô Lê Thu Hà
CVHT môn: Toán

"Em thích cách cô Hà nói về Toán học và các công thức, nhờ cô em đã không cón ghét học môn học này. Em cảm ơn cô"
- Đăng Minh, HS lớp 6 -